Západné Slovensko
Rozsah prác


 • Trnava, Beethowenova 8 -11

 • Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, hydroizolácia strechy s izoláciou ,revízia bleskozvodov, výmena balkónových zábradlí a domurovanie tvárnicou, zateplenie pivníc, výmena plastových pivničných okien, výmena vchodových dverí, výmena vchodových striešok, odkvapový chodník
 •  
 • Trnava, Beethowenova 21 - 23

 • Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, výmena zábradlia na balkónoch , výmena okien PVC na schodiskách, demontáž coopilitov, dodávka pivničných okien, zateplenie pivníc,odkvapový chodník, vetracie mriežky, vymaľovanie vchodov
 •  
 • Tnava, Botanická 4 - 6

 • Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, montáž oceľových konštrukcií, výmena okien na pivniciach a spol. priestoroch, rekonštrukcia strechy, výmena Al dverí, montáž balkónových a vchodových striešok, nátery vnútorných schodísk
 •  
 • Trnava, Botanická 13 - 16

 • Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa,okapový chodník, zateplenie strechy hydroizolácia, zateplenie stropu nad suterénom, výmena zasklenia schodiskových traktov a suterénnych okien, výmena balkónových zábradlí, sanácia balkónových dosiek, maľovanie schodiskových priestorov, výmena vchodových dverí
 •  
 • Trnava, Čajkovského 18 - 20

 • Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy  hydroizolácia, obnova okapového chodníka, výmena pivničných okien,vchodové striešky, dodávka a montáž plastových výplní, vchodové striešky, výmena vchodových dverí elektronický vrátnik, dodávka a montáž oceľových konštrukcií balkónového zábradlia s výplňou polycarbonát, vymaľovanie vchodov, vybúranie coopilitových výplní, dodávka a montáž plastových okien
 •  
 • Trnava, Golianova 16,17

 • Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy hydroizolácia, zateplenie pivničných priestorov, výmena zábradlia s výplňou polycarbonát, komplexná sanácia balkónových dosák, výmena okien a coopilitov na spol. častiach, dodávka a montáž vchodových dverí,elektronický vrátnik, dodávka a montáž PVC  podlahy na schodiskách, dlažba vo vestibule a pred vchodovými dverami, montáž senzorových svetiel, výmena stupňov na vstupných schodiskách, vymaľovanie schodísk.
 •  
 • Trnava, Golianova 34

 • Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa,hydrizolácia strechy, demontáž a montáž dlažby, sanácia balkónov, balkónové zábradlia, demontáž a montáž vchodových  dverí Al, demontáž a montáž dverí vo vstupnej hale, hydraulické doregulovanie vykurovacej sústavy, obnova okapového chodníka, výmena pivničných okien
 •  
 • Trnava, Koniarekova 8

 • Rozsah prác: zateplenie obvodové plášťa, demontáž a montáž pivničných okien, montáž vchodových striešok , vymaľovanie vchodu a schodiska, výmena vchodových dverí, hydroizolácia strechy, zateplenie,demontáž azbestu , montáž mrazuvzdornej dlažby
 •  
 • Trnava, Mozartova 11

 • Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie priečelných stien a podhľadu stropov 1.P.P, zateplenie strechy, výmena coopilitov a domurovanie okenných otvorov, reprofilácia schodísk s vyspravením antikoróznym náterom, protišmyková dlažba a nové zábradlie, komplexná sanácia balkónových dosák, komplexná výmena balkónových oceľových konštrukcií, dodávka D a M plastových okien na spoločných priestoroch,dodávka a montáž
 •  
 • Trnava, Na Hlinách 42 - 44

 • Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie pivníc, dodávka a montáž plastových okien, montáž oceľového zábradlia s výplňou polycarbonát, sanácia balkónových dosák, montáž bleskozvodov
 •  
 • Trnava, Okružná 7 - 9

 • Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, komplexná sanácia balkónových dosák, sanácia balkónov ,výmena zábradlia, dodávka a montážAl vchod. dverí , demontáž coopilitov a výmena okien PVC na schodiskách,dodávka pivničných okien, odkvapový chodník, vetracie mriežky, vymaľovanie schodísk, hydraulické vyregulovanie celej sústavy.
 
 • Senica, Hollého 745

 • Rozsah prác: zateplenie bytového domu, zateplenie sokla, výmena pivničných okien, sanácia balkónov, odkvapový chodník,vchodové dvere, vymaľovanie schodísk + vchodov, energetický audit, revízia bleskozvodov, reprofilácia schodísk, zasypanie ang. dvorca, výmena dverí do pivníc.
 •  
 • Senica, Železničná 326

 • Rozsah prác: zateplenie fasády systémom Weber Clima, zateplenie fasády systémom  XPS Weber  Terranova - 50mm, výmena vstupných dverí a okien v spoločných priestorov, reprofilácia vstupných schodísk a vchodu + obnova vchodu, mrazuvzdorný dlažba, zateplenie sokla,obnova sedlovej strechy systémom SAT JAM ROOF )plechová krytina) + výmena okapového systému.
 •  
 • Bratislava, Kadnárová 108

 • Rozsah prác: zateplenie fasády a loggií systémom Weber Terranova EPS 70S 80mm, XPS Weber  80mm, silikátová omietka, nové atikové oplechovanie, komplexná sanácia loggií a výmena zábradlia s polykarbonátovou výplňou.
 •  
 • Bratislava, Lednárová 12

 • Rozsah prác: zateplenie fasády systémom Weber Terranova FKD 80mm, zateplenie soklovej časti XPS 30mm, vrátanesilikónovej omietky, hydroizolácia plochej strechy fóliou Alkoplan + zateplenie izolantom EPS Stabil 2x50mm + detaily, zateplenie stropov pivníc doskami Krupizol 50mm, dodávka Al vchodových dverí a okien spoločných priestorov+murárske výspravky, stavebná úprava coopilotov; energetický certifikát budovy a vymaľovanie vchodov a schodísk (BONUSY).
 •  
 • Holíč, M. Nešpora 28 - 31

 • Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, komplexná sanácia balkónových dosák, búracie práce + murárske výspravky, výmena okien a dverí,nátery syntetických betónových povrchov pivničných kopiek, elektrozvody +svietidlá, svetelné zdroje, úprava ústredného kúrenia, rohové + okapové lišty,výmena parapetných plechov Al, energetický certifikát, výmena odkvapového chodníka okolo domu, hydraulické doregulovanie vykurovacej sústavy.
 •  
 • Malacky, M. Rázusa

 • Rozsah prác: zateplenie fasády systémom FKD 100mm, zateplenie soklovejčasti XPS 50mm, silikátová omietka/marmolit, komplexná sanácia balkónových dosák, montáž striešok nad balkónmi, obnova zábradlia, výmena pivničných okien,  zateplenie strojovne výťahu,výmena výťahových systémov, výmena spoločných rozvodov tepla+vody+eletriky+kanalizácie,dlažba vo vstupe, rekonštrukcia vonkajšieho schodiska a nové zábradlie so strieškou a bočnicami, projektová dokumentácia a vyregulovanie hydraulickej sústavy.
 •  
 • Myjava, Partizánska 7,9

 • Rozsah prác: zateplenie bytového domu, zateplenie sokla, výmena pivničných okien, sanácia balkónov, odkvapový chodník,vchodové dvere, vymaľovanie schodísk + vchodov, energetický audit, revízia bleskozvodov, reprofilácia schodísk, zasypanie ang. dvorca, výmena dverí do pivníc.
 •  
 • Skalica, Pod Hájkom 21 - 23

 • Rozsah prác: zateplenie bytového domu, komplexná sanácia balkónovej dosky, výmena zábradlia s výplňou polycarbonát, reprofilácia schodísk, výmena pivničných okien, výmena PVC na medzipodestách, obnova okapového chodníka, pohybové senzory, montáž striešok nad balkóny, zasklenie bočných stien balkónovej konštrukcie, energetický audit,revízia bleskozvodov.
 •  
 • Galanta, Revolučná štvrť 957

 • Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie sokla, výmena  bytových okien, rekonštrukcia strechy ,výmena zábradlia, sanácia balkónov, výmena odkvapového chodníka, vymaľovanie schodísk, rekonštrukcia výťahov, energetický audit ,revízia bleskozvodov, výmena ležatých a zvislých rozvodov SV + TUV + kanalizácie