Pomoc bytovým domom


V roku 2013 sme sa stali čestnými členmi Združenia pre obnovu bytových domov. Podstatné pre našich zákazníkov je to, že toto členstvo zahŕňa aj bezplatné poskytovanie balíka pomoci, v rámci ktorého vznikol program pod názvom Pomoc bytovým domom. 

 
  • Ten program zahŕňa pre našich klientov tie najdôležitejšie kamene potreby, ako sú napríklad:

  • termovízny snímok bytovej budovy
  • zhodnotenie tvorby do fondu prevádzky, údržby a opráv a poradenstvo pri jeho nastavení priamo na hodnotený bytový dom
  • poradenstvo v spôsoboch financovania
  • a veľa iného...