Výťah


 • Pre riadenie je použitý vynikajúci priemyselný automat SIEMENS, ktorý v spojení s overenými bistabilnými snímačmi polohy a zaručuje úplne bezporuchový chod.

  • Vynikajúca spoľahlivosť
  • Riadenie až do 4 staníc
  • Podpora ručných i automatických dverí
  • Dorovnávanie v úrovniach staníc
  • Jednoduché riadenie na trvalý stisk, alebo samodržné riadenie(s vnútornými dvermi)
  • Prehľadné paralelné prepojenie tlačidiel a snímačov
  • Polohová signalizácia v staniciach (podľa požiadavky)
  • Základná diagnostika chýb bez nutnosti použiť špeciálneho testeru
  • Automatický núdzový zjazd do najnižšej stanice pri výpadku napájania
  • Možnosť sledovania počtu jázd, doby jázd a iných s použitím terminálu SIEMENS TD200
  • Osvetlenie kabíny po výpadku napájania